Skip to Content

Vitajte na stránkach OZ Mamám Slovenska

Aby sme vedeli cielenejšie a účinne pomôcť mnohým ženám - mamám, založili sme Občianske združenie Mamám Slovenska. Cieľom združenia je vytvárať vhodné podmienky pre informovanosť, umeleckú tvorivosť, osobný rozvoj a rozvoj podnikania žien, tvorbu zamestnanosti a podpore angažovanosti žien a ich uplatnenia v hospodárskej, spoločenskej a verejnoprávnej oblasti.

Databáza "pomocných" organizácii pre ženy v krízových situáciach

Idea projektu "Živá" databáza vznikla, keď v diskusiach na našich stránkach pribúdali ťažké životné príbehy. Písali nám ženy psychicky, či fyzicky týrané, ale aj ženy so zdravotnými problémami, rodiny, ktoré prišli o prácu, mamičky, ktoré počas MD stratili sebaistotu a mali strach nastúpiť do práce. Čítali sme osudy detí v škole a ich bezradných rodičov, osudy rodín s ŤZP deťmi, problémy duševného zdravia členov rodinny, ťažkosti s financiami, s výživným, starostlivosťou o dieťa...atď.

Workshop v Bratislave

V rámci projektu Nadácie Pontis Hlavy pomáhajú naše OZ už druhý krát v spolupráci s pani Záhradníkovou s firmy DELL zorganizovalo motivačný workshop pre mamy na tému Ako sa pripraviť na návrat na pracovný trh.

Ďakujeme

Nadácia Pontis v rámci programu Advokáti pro bono sprostredkovala pre naše OZ bezplatné právne poradenstvo.

Od augusta 2011 teda na webstránke nanicmama.sk máme právnu poradňu, kde na otázky čitateliek odpovedá advokát Mgr. Róbert Bános.
Pán Bános má veľmi veľmi silný vzťah k rodinnému právu, najmä k problematike žien pred rozvodom ako aj po ňom, resp. k riešeniu pomerov nezaopatrených detí (zverenie dieťaťa do výchovy jednému z rodičov, výživné, vymáhanie výživného, úprava styku rodičov k maloletým deťom).

ŠRF - Rozvoj osobnosti

Skúsenosti v podnikaní prichádzajú postupne, preto je dobré učiť sa od ostatných. To sa netýka len začiatku podnikania, keď sa radíte s kamarátmi, rodinou či známymi, ale aj po rozbehnutí podnikania.

Najdôležitejšie asi je učiť od správnych ľudí. V podnikaní to znamená, učiť sa od tých ľudí, ktorí už podnikajú dlhšiu dobu, majú skúsenosti a predovšetkým sú dobrí v tom, čo robia.

ŠRF - Podnikanie a osobný život

Drobní podnikatelia a malí živnostníci venujú podnikaniu zvyčajne denne viac ako desať hodín. Veľakrát musia sami zvládať kumuláciu viacerých profesií, aby prosperovali a najmä v začiatkoch rozbehu podnikania si efektívne ustrážili náklady. V takýchto situáciách sa častým problémom stáva jednoduchá a praktická organizácia práce a delenie času na podnikanie, rodinu a osobný život.

Odborníci radia:

Nepreháňajte a neprepínajte vaše schopnosti v práci. Pracujte maximálne desať hodín, zvyšok času ste aj tak nevýkonný, nepracujete, len trávite v práci čas.

ŠRF - Referencie zákazníkov

Kľúčovú úlohu v podnikaní hrá dôvera vo vás a vašu firmu zo strany zákazníkov. Potenciálni zákazníci od vás nezačnú kupovať, ak nebudete na ne pôsobiť dôveryhodne. A existujúci zákazníci od vás nakupovať prestanú, ak stratíte ich dôveru. Úlohou podnikateľa je teda hľadať všemožné spôsoby ako pôsobiť na zákazníkov dôveryhodne.

Ako získať dôveru

ŠRF - Podnikanie a internet

Viac ako polovica (54 %) Európanov používa internet. 33 % z nich si svoj život bez pripojenia už nevie ani predstaviť. Navyše, viac ako polovica (55 %) používateľov z Európy sa pred nákupom rozhoduje o značke práve na internete. Tieto a ďalšie zaujímavosti odhalila štúdia EIAA (European Interactive Advertising Asociation) Mediascope Europe 2010. Nie je teda pochýb o tom, že podnikanie cez internet má značný význam.

Aké kritériá musí spĺňať efektívna web stránka?

ŠRF - Etika podnikania

V podnikaní sa s etickými otázkami vo svojom podniku stretávaťmedennodenne. Čo vlastne znamená podnikateľská etika, čím je formovaná alebo ako na tom dnes podnikatelia s morálnymi hodnotami sú?

Etika nie je náhodnou vedou, ktorá by vznikla nedávno. Má korene už v starovekej antike a zaoberali sa ňou známi filozofi ako Aristoteles, Epikuros alebo Demokritos. Etika, veda o morálke, je veľmi široká téma, ktoré prestupuje nielen obyčajný život človeka, ale v rámci medziľudskej interakcie zasahuje aj do profesionálnej (podnikateľskej) sféry a prelína sa tak všetkou ľudskou činnosťou.

ŠRF - Reklama

Propagácia vašich produktov či služieb je nevyhnutná záležitosť, aby vaša firma dosahovala dobré obchodné výsledky. Prípravu akejkoľvek komunikačnej kampane je preto potrebné veľmi starostlivo plánovať.

Propagácia pre malých podnikateľov

Všeobecne by mala plánovaná propagácia splniť dva základné ciele - upútať pozornosť zákazníka, teda spôsobiť, že si všimne to, na čo reklamou upozorňujete a prinútiť ho k akcii (t.j. nakúpiť tovar, objednať službu) alebo ho presvedčiť o informácii, ktorú podávate (napríklad že ste dôveryhodná firma a pod.).

ŠRF - Konkurencia

Sledovanie konkurencie by malo patriť medzi kľúčové aktivity vášho podnikania. Bez monitorovania konkurenčných firiem vaša firma dlho neprežije. Sledovanie konkurencie je okrem iného motiváciou pre rast vášho biznisu – snažíte sa vyrobiť lepšie produkty a ponúkať lepšie služby než konkurencia, prichádzať na trh s novými produktmi a službami skôr než vaša konkurencia. Vďaka pozornému sledovaniu konkurencie viete „vyladiť“ vaše služby či produkty, a poskytnúť tak zákazníkom lepšie uspokojenie ich potrieb. Monitorovanie konkurencie prináša aj nové obchodné možnosti a potenciálnych zákazníkov.

Syndikovať obsah